Капленко Галина Вікторівна

Посада: доцент кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

      Прогнозування розвитку економіки України, споживчий ринок, доходи та витрати домогосподарств, фіскальна політика, державне управління (сфера наукових інтересів) та вдовконалення системи організації навчального процесу, педагогічна майстерність (сфера педагогічних інтересів).
Автор 40 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 навчальний посібник.

Курси

Біографія

   У лютому 2005 року в ІРД НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему «Формування економічної поведінки підприємств» (08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами).
У червні 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри економіки та підприємництва.
Викладацьку діяльність розпочала з вересня 2001 року на посаді асистента кафедри економіки та підприємництва ЛДФА, у 2003 році переведена на посаду старшого викладача, з вересня 2005 року – доцент кафедри економіки та підприємництва.
З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад