Гупало Олег Григорович

Посада: завідувач кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-94

Електронна пошта: et.dep.financial@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Працює над докторською дисертацією по тематиці “Пенсійна система України – партнерство сторін”.

Курси

Публікації

  1. Гупало О.Г. Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи: аналіз переваг та нових загроз / В.А. Зеленко, О.Г. Гупало // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11.– С. 320–324. 0,2 друк. арк. http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_11/320_Zel.pdf

Біографія

Завідувач кафедри економічної теорії, кандидат економічних наук, доцент.
У 1978 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. У 1986 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1994 р присвоєно вчене звання доцента. Протягом 1980-1999 рр. працював у Львівському державному медичному інституті на кафедрі економіки. З 1999 по 2002 рр. – доцент кафедри економічної теорії Львівської державної фінансової академії. З 2003 по 2015 рр. – завідувач цієї кафедри. З  2015 року по даний час завідувач кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу.

Автор понад 100 наукових публікацій, співавтор двох монографій, двох підручників, 14 посібників, в тому числі навчальний посібник “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності” – одноосібно. Є керівником науково-дослідної теми кафедри “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”, та науковим керівником трьох аспірантів.

Розклад