Григор`єва Ярина Валентинівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Проблеми фінансового забезпечення туристичної галузі; проблеми соціального забезпечення населення; проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку і оподаткування
Автор 16 наукових праць, 9 з яких опубліковані у фахових виданнях у т.ч. одна публікація у науковому виданні, яке входить до міжнародної наукометричної бази.

Курси

Публікації

1. Григор`єва Я.В. Проблемні аспекти розвитку туризму в України / Я.В. Григор`єва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – №2. – С. 118-126.
2. Григор`єва Я.В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності / Я.В. Григор`єва // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7(133). – С. 73-79.
3. Тринько Р.І. Туризм як фактор соціально-економічного відродження / Р.І. Тринько, Я.В. Григор`єва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22,8. – С. 54-63.
4. Григор`єва Я.В. Туризм і екологія: партнери чи конкуренти / Я.В. Григор`єва // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2012. – №19(1). – С. 459-464.
5. Григор`єва Я.В. Особливості рекреаційного землекористування / Я.В. Григор`єва // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2012. – №19(2). – С. 189-193.
6. Тринько Р.І. Соціально-економічна місія туризму /Р.І. Тринько, Я.В. Григор`єва // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012. – №22. – С.155-164
7. Григорьева Я.В. Роль рекламы в пропаганде туризма / Я.В. Григорьева // Вестник ИНЖЭКОНА: Серия Экономика. – СПб. – 2012. –Вип.5(56). – С. 307-309.
8. Григор`єва Я.В. Фінансове забезпечення туристичної галузі: стан та проблеми / Я.В. Григор`єва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №2. – С. 247-254.
9. Григор`єва Я.В. Бренд як актив просування туристичного продукту / Я.В. Григор`єва // Науковий вісник ЧНУ: зб. наук. пр. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. – С. 217-220.
В інших виданнях
10. Григор`єва Я.В. Роль економічного розвитку у формуванні соціальних стандартів / Я.В. Григор`єва // VII міжнародна науково-практична конференція «Практика і наука без границь – 2011» 07-15 грудня 2011 року. – Перемишель – 2011; 7 міжнародна науково- практична конференція Achievent of high school – 2011, 17-25 November, 2011, Софія. – C. 29-31.
11. Григор`єва Я.В. Кластер як чинник інноваційного розвитку туристичних підприємств / Я.В. Григор`єва // науково-практичний студентсько-аспірантський семінар «Фінансова політика держави у контексті забезпечення бюджетної рівноваги» 19 квітня 2012 року. – Львівська державна фінансова академія
12. International Conference of Young Scientists – 2012. Towards Interdisciplinary Research: Humanities & Social Sciences. – Siauliai, Lithuania on 10-11 May, 2012.
13. Григор`єва Я.В. Актуальні аспекти фінансового функціонування туристичної галузі / Я.В. Григор`єва // «Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства» Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція аспірантів та молодих вчених 30 листопада 2012 року. м.Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія. – C. 194-196.
14. Григор`єва Я.В. Значення соціального туризму на основі зарубіжного досвіду / Я.В. Григор`єва // 67-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 5-7 грудня 2012 року м.Одеса. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – C. 31-32.
15. Григор`єва Я.В. Складові економічної безпеки туристичних фірм / Я.В. Григор`єва // 6 наукова конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки в умовах трансформаційної економіки» 25 грудня 2012 року – Львівський державний університет внутрішніх справ
16. Григор`єва Я.В. Соціально-економічні фактори формування попиту на туристичні послуги / Я.В. Григор`єва // Збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів» 16-18 квітня 2013 р. Тернопіль – Форос. – C. 94-96.

Біографія

Закінчила з відзнакою Львівську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси та кредит». Здобула кваліфікацію «магістра з фінансів».

У 2011 р. – фінансист-економіст ПАТ «Триконтажна фабрика «Промінь»,   аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання ЛДФА.

З 2014 – 2015 рр. –  асистент кафедри обліку і аудиту ЛДФА. З вересня 2015 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Фінансове забезпечення та перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік НААН Украіни – Тринько Роман Іванович).

Розклад