Гасюк Руслана Володимирівна

Посада: старший лаборант кафедри економіки та менеджменту

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: ruslana.hasyuk@lnu.edu.ua

Публікації

Статті:

 1. Гасюк Р. В. Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 71-78. – фах.
 2. Гасюк Р. В. Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління та задіювання інвестиційних платформ / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Бізнес Інформ. – 2017. – №7. – C. 76–85. – фах.

Монографії:

 1. Гасюк Р. В. Стратегіологія розвитку інвестиційних платформ як ефективних фінансових посередників у системі фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання / Б. А. Карпінський, Д. Я. Максимів, О. Б. Карпінська, Р. В. Гасюк // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки [монографія]. – Чернігів, ЧНТУ, 2017. – 120-143.

Публікації у матеріалах конференцій:

 1. Гасюк Р.В. Проблемність фінансово-господарської діяльності у прикордонній території/ Р.В. Гасюк // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 276-280.
 2. Гасюк Р.В. Аналіз фінансового потенціалу розвитку прикордонних територій західних регіонів України / Р.В. Гасюк // Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – С. 92-94. – міжн.
 3. Гасюк Р.В. Програмно-цільовий підхід в управлінні підприємницьким потенціалом прикордонних територій держави / Р.В. Гасюк // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). Х.: ХНАДУ. Т. 3. – С. 120-122.
 4. Гасюк Р.В. Програмно-цільове управління у фіскальній політиці та його вплив на розвиток прикордонних територій західних областей України / Р.В. Гасюк // Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць за матеріалами VIII науково-практичної інтернет-конференції, 1–15 грудня 2016 р. Ірпінь, 2016. – С. 89-91.
 5. Гасюк Р.В. Програмно-цільове управління регіональною фінансовою системою як дієвий інструмент розвитку прикордонної території / Р.В. Гасюк // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 грудня 2016 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2016. – С. 132-134.
 6. Гасюк Р.В. Потреба і особливості програмно-цільового управління в прикордонних територіях/ Р.В. Гасюк // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 229-234.
 7. Гасюк Р.В. Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком на прикордонних територіях / Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 27−31 березня 2017 р. / Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Науково-дослідний інститут фіскальної політики. – Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2017. – С. 350-354.
 8. Гасюк Р.В. Програмно-цільове управління фінансово-економічним станом і розвитком у прикордонні IV МНПК 16-17_05_2017/ Б. А. Карпінський, Р. В. Гасюк // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2017. – С. 145-147.
 9. Гасюк Р.В. Орієнтованість маркетингового та програмно-цільового підходів у системі управління формуванням соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави / Р.В. Гасюк // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 40-42.

Біографія

У 2004 році вступила у Львівську державну фінансову академію, яку закінчила у 2009 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліст з фінансів.
У 2013 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту.
З 2014 року навчаюся в аспірантурі. Працюю над кандидатською дисертацією на тему: «Програмно-цільовий підхід в управлінні формуванням соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави» за спеціальністю: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
З вересня 2015 року старший лаборант кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.