Долбнєва Деніза Вадимівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

стан та перспективи розвитку бухгалтерського та фінансового обліку, аудиту, складання та подання фінансової звітності підприємств в контексті стандартизації та гармонізації відповідно до вимог МСФЗ, тенденції та інновації в інформатизації обліку та звітності, міжнародний досвід з даних питань.

Курси

Публікації

1) 3 статті у трьох колективних монографіях («Фінансові супермаркети як перспективний напрям розвитку та удосконалення діяльності фінансово-кредитних установ в Україні»; «Роль страхових компаній в розвитку підприємства в Україні»; «Організація служби внутрішнього аудиту як вимога динамічного розвитку вітчизняних підприємств»);
2) 2 навчальні посібника у співавторстві («Глосарій з навчальної дисципліни «Аудит»; «Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»);
3) 2 навчально-методичних посібників у співавторстві («Звітність підприємств»; «Аудит»)
4) 1 довідкове видання у співавторстві («Словник з фінансового контролю»);
5) 23 тез доповідей;
6) 18 статей у наукових фахових виданнях;
7) методичні матеріали (практикуми) з навчальних дисциплін: Фінансовий облік, Звітність підприємств, Міжнародний аудит, Державний фінансовий контроль.

10. Проекти: керівництво студентським науковим гуртком «Контролер».

11. Нагородження: у 2013 році отримала іменну премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю.

Біографія

У 2010 році закінчила Львівську державну фінансову академію за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», спеціальність 8.050104 «Фінанси» (отримала диплом з відзнакою). Здобула кваліфікацію «магістра з фінансів».

З серпня 2007 року до вересня 2010 року – інженер-економіст ІІ-ої категорії ТзОВ «Дослідний завод «Промкотлосервіс».

З лютого 2012 року до серпня 2015 року працювала викладачем кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

30 вересня 2013 року захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему дисертаційної роботи: «Активізація банківського кредитування малого та середнього підприємництва в Україні».

У 2013 році отримала іменну премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю.

Розклад