БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНА

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: nataliya.blashchuk-devyatkina@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: проблеми функціонування банківської системи, фінансово-кредитне забезпечення підприємництва в Україні, інвестиційна діяльність, фінансова підтримка підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки України, розвиток інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері в період фінансової глобалізації світової економіки, стратегічні напрями активізації фондового ринку України.
Викладає навчальну дисципліну «Банківські операції» для бакалаврів спеціальності «Фінанси і кредит».

Курси

Публікації

  1. Процеси капіталізації банківської системи України в умовах євроінтеграції Автори НЗ Блащук-Дев’яткіна, ЛО Петик// Вісник ЛДФА// 2010
  2. Управління активами в умовах банківської кризи //Н.З. Блащук-Дев’яткіна, доц., канд. екон. наук, Л.О. Петик, ст. викл. Львівська державна фінансова академія// 2010
  3. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Законодавче врегулювання діяльності системи гарантування вкладів фізичних осіб / Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові механізми активізації підприємництва» 7-8 листопада 2013р.
  4. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Іпотечне кредитування житла: соціально-економічні передумови та стан в Україні Rynki finansowe i finanse przedsiebiorstw Zeszyty naukowe Redaktor – Dr inz. Ryszard Pukala Jaroslaw 2013, S. 49-71.
  5. ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ//Блащук-Дев’яткіна Н.З.,Городня В.А., Воляник Н.В.//м. Харків, 10-11 листопада 2017 р.
  6. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Діяльність комерційних банків у соціальних мережах як один з інструментів завоювання ринку / Блащук Дев’яткіна Н. З., Квасниця М. В. // 2013
  7. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Капіталізація банківської системи України” / Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Р. О. Петик. // Економіка. Фінанси. Право. – № 4/1’2017. – с. 12-16.
  8. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Ризики кредитування житла банками в Україні Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. с.208-210.
  9. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Банківська система України та напрями покращення функціонування банківських установ Зб. тез звітної наукової конференції ЛНУ імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2017 р.). − Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, 2016. − С.

Біографія

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.
Є автором 24 навчально-методичних робіт та 23 друкованих праць. Бере участь в Міжнародних науково-практичних конференціях.
Керує роботою аспірантів, підготувала двох кандидатів наук.. Керує студентською науковою роботою.

Розклад