БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНА

Посада: доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: fms.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Напрями наукових досліджень: проблеми функціонування банківської системи, фінансово-кредитне забезпечення підприємництва в Україні, інвестиційна діяльність, фінансова підтримка підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки України, розвиток інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері в період фінансової глобалізації світової економіки, стратегічні напрями активізації фондового ринку України.
Викладає навчальну дисципліну «Банківські операції» для бакалаврів спеціальності «Фінанси і кредит».

Курси

Публікації

  1. Блащук-Дев’яткіна Н.З., Абрамова А.С.Апробація методичних підходів до оцінки ефективності фінансово-кредитної забезпечення малого та середнього бізнесу в регіоні на прикладі Чернівецької області/ А. С. Абрамова, Н. З. Блащук-Дев’яткіна // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 25. – С. 90-98.
  2. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Законодавче врегулювання діяльності системи гарантування вкладів фізичних осіб / Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові механізми активізації підприємництва» 7-8 листопада 2013р.
  3. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Іпотечне кредитування житла: соціально-економічні передумови та стан в Україні Rynki finansowe i finanse przedsiebiorstw Zeszyty naukowe Redaktor – Dr inz. Ryszard Pukala Jaroslaw 2013, S. 49-71.
  4. Блащук-Дев’яткіна Н.З Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сучасних умовах// Вісник ЛДФА: Зб. наук. ст. – Львів: ЛДФА. – 2013. – №24. 5. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Сучасні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва у контексті ризиків його кредитного забезпечення в Україні / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Д. В. Долбнєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 6/3. – С. 44-48.
  5. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Діяльність комерційних банків у соціальних мережах як один з інструментів завоювання ринку / Блащук Дев’яткіна Н. З., Квасниця М. В. // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада) / Східноукраїнський інститут економіки тауправління. – Донецьк : 2013. – С. 137-139.
  6. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Капіталізація банківської системи України” / Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Р. О. Петик. // Економіка. Фінанси. Право. – № 4/1’2017. – с. 12-16.
  7. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Ризики кредитування житла банками в Україні  Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. с.208-210.
  8. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Банківська система України та напрями покращення функціонування банківських установ Зб. тез звітної наукової конференції ЛНУ імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2017 р.). − Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, 2016. − С.

Біографія

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.
Є автором 24 навчально-методичних робіт та 23 друкованих праць. Бере участь в Міжнародних науково-практичних конференціях.
Керує роботою аспірантів, підготувала двох кандидатів наук.. Керує студентською науковою роботою.

Розклад