Кафедра фінансів суб’єктів господарювання

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Положення про кафедру фінансів суб’єктів господарювання

Загальні відомості про кафедру фінансів суб’єктів господарювання

План кафедри_фінансів субєктів госпродарювання у 2017-2018 рр.

Звіт про наук. роботу кафедри фінансів суб’єктів господарювання 2017

Профорієнтаційна робота

Презентація кафедри

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання (ФСГ) була створена у серпні 2009 року шляхом реорганізації кафедри фінансів.

       Основне завдання кафедри – забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми «Освіта України ХХІ століття», підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, інтеграція у складі університету у європейський і світовий освітній та науковий простір, зміцнення і розширення взаємозв`язків кафедри з іншими вузами, в т.ч. і закордонними, фінансовими установами, підприємствами, страховими компаніями.

  Кафедра готує спеціалістів у галузі фінансів, які можуть працювати у багатьох сферах − від промислових підприємств, банків, страхових компаній до фондових бірж, інвестиційних фондів, державних установ. Кафедра має на меті формувати світогляд фахівця у галузі фінансів, адаптований до сучасних умов господарювання.

  Напрямами застосування здобутих знань і навичок є вміння налагоджувати фінансову роботу, використовувати сучасні методи фінансового менеджменту, застосовувати аналітичний підхід до вирішення практичних завдань і обґрунтування управлінських рішень у фінансово-економічній сфері,  формувати фінансові плани тощо.

  Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр відповідно до навчальних планів.

  Якісний та кількісний склад науково-педагогічних кадрів кафедри ФСГ дозволяє випускати фахівців високого рівня підготовки з напряму «Фінанси і кредит». На кафедрі працюють 11 викладачів, які постійно підвищують якість викладання: оновлюється зміст лекцій, вдосконалюються форми проведення практичних та семінарських заняття, поглиблюється зв’язок теоретичної освіти з практичною діяльністю  суб’єктів господарювання.

    Дипломовані фахівці спеціальності успішно працюють на підприємствах різних форм власності і сфер діяльності, фінансовими аналітиками у корпоративних підприємствах, у фінансових структурах органів державного управління, окремі випускники займаються науковою діяльністю.

Серед основних наукових зацікавлень викладачів кафедри − актуальні проблеми у галузі фінансів, зокрема: теоретичні і прикладні засади фінансового й антикризового менеджменту підприємств, банків, страхових організацій, формування фінансового потенціалу територій, фінансові аспекти транскордонного співробітництва, удосконалення пенсійного забезпечення  та інші.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, організовують і беруть участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікують результати своїх досліджень, залучають студентів до наукової роботи.

На високому рівні проводиться методична робота, усі дисципліни мають належне методичне забезпечення (зокрема − навчальні посібники або курси лекцій, плани проведення практичних занять), яке постійно оновлюється та вдосконалюється.

Викладачами кафедри налагоджено співпрацю із європейськими ВНЗ (серед них − Політехніка Лодзька, Жешівський університет, Вища школа техніко-економічна ім. Б. Маркевича в Ярославі, виші Каунасу і Шауляю) у різних сферах − стажування викладачів і студентів, паралельне здобуття освіти, спів організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, робота над спільними науковими дослідженнями.

Значну увагу працівники кафедри приділяють практичній підготовці студентів та їх майбутньому працевлаштуванню. У період з 2009-2015 рр. кафедрою налагоджені зв’язки з потенційними роботодавцями, банк яких налічує понад 100 установ. З установами, на яких стажуються та проходять практику студенти, укладені угоди про співпрацю.

Для формування студента як всебічно розвиненої особистості на кафедрі проводиться організаційно-виховна робота.

Переглянути фотогалерею кафедри: fotohalereya-kafedry

 

Співробітники

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 5, 6 курсах у 2018-2019 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Вибіркові дисципліни бакалавр

Вибіркові дисципліни магістр

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

«БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ′ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

доцент, к.е.н. Пасінович І.І.

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

«Основи фінансів малого бізнесу»

доцент, к.е.н. Пасінович І.І.

Основи фінансів малого бізнесу

«Управління фінансами домогосподарств»

доцент, к.е.н., Пасінович І.І.

Управління фінансами домогосподарств 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ»

доцент, к.е.н. Гринчишин Я.М.

Управління фінансовою санацією

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ′ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

доцент, к.е.н. Пасінович І.І.

Управління фінансами суб’єктів господарювання

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ»

доцент, к.е.н., Пасінович І.І.

Фінансовий  менеджмент в малому бізнесі

ІСТОРІЯ БАНКІВСЬКОЇ ТА СТРАХОВОЇ СПРАВИ

доцент, к.е.н. Блащук-Девяткіна Н. З.

Історія банківської та страхової справи

“ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ”

доцент, к.е.н. Блащук-Девяткіна Н. З.

Фінансовий менеджмент у банку

Навчально- методична робота на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над підготовкою навчальних посібників, методичних матеріалів (у тому числі електронних). Викладачами кафедри проводиться інтенсивна робота у напрямку оновлення навчально-методичної інформації. У навчальному процесі ефективно використовуються інтерактивні методи навчання.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (ОКР-магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту науково-дослідної практики

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту переддипломної практики магістр

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту переддипломної практики спеціаліст

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни “Фінанси” (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки (4 курс)

Методичні рекомендації до оформлення, виконання та захисту курсових робіт спеціаліст

Тести з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для  підготовки до іспиту тести ФМ Moodle

Перелік підручників, посібників та інших навчально-методичних матеріалів

V Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації»

22.05.2017 | 13:44

У рамках проведення заходів, присвячених Дням науки-2017, упродовж 18-19 травня 2017 року на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка проходив Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації», до участі в якому зголосилось понад 100 учених, студентів та практиків.
Ювілейний п’ятий семінар був організований кафедрою фінансів суб’єктів господарювання факультету (оргкомітет: проф. Васьківська Катерина Володимирівна, доц. Сич Ольга Анатоліївна, координатор міжнародних проектів Мищишин Іванна Романівна) спільно з Інститутом післядипломної освіти та бізнесу м. Києва, Державною...

Читати »

Оголошення про проведення 5 Міжнародного науково-практичного семінару

04.05.2017 | 09:07

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
Факультет управління фінансами та бізнесу
Інститут післядипломної освіти та бізнесу, Київ
Університет прикладних наук Каунаса, Вільнюський університет, Литва
Жешівський університет, Лодзький університет, Польща
Державна вища техніко-економічна школа
імені Броніслава Маркевича в Ярославі, Польща
Освітня установа «Білоруський державний економічний університет», Білорусь
Коледж менеджменту, торгівлі і маркетингу, Софія, Болгарія
Сингидунум університет, Белград, Сербія
Запрошують Вас на
V Міжнародний науковий семінар
Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації
18-19 травня 2017 року, м. Львів
 Детальна інформація тут: Запрошення на семінар
 Англійською мовою: New Invitation to seminar 2017
Розраховуємо на Вашу...

Читати »

Стажування в рамках програми “Еразмус+”

04.05.2017 | 08:58

Мобільність студентів і викладачів є ознакою сучасної вищої школи, а обмін досвідом − важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності й розвитку вищої освіти.
У рамках програми міжнародної академічної мобільності «Erasmus+» доценти кафедри фінансів суб’єктів господарювання факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ  імені Івана Франка Пасінович І.І., Ясіновська І.Ф. та Смолінська С.Д. з 24 по 28 квітня 2017 р. перебували в Ярославській Державній Вищій Техніко-Економічній Школі ім. Броніслава Маркевича (PWSTE), яка є найбільшим державним вищим навчальним закладом у Підкарпатському воєводстві Республіки Польща.
У рамках стажування...

Читати »

Круглий стіл «Сфера застосування фінансового планування суб’єктами бізнесу, сучасні методичні підходи до його реалізації та результативність»

21.04.2017 | 10:54

Круглий стіл, організований кафедрою фінансів суб’єктів господарювання та студентським науковим гуртком “Фінансист”, відбувся 20 квітня 2017 р. в ауд. 103 о 12.30. в корпусі по вул . Медова Печера, 53.
Вступне слово виголосила професор Васьківська К.В., акцентувавши увагу присутніх на актуальності теми заходу. Тематика виступів:
Дзюба Наталія (магістр гр. УФФМ-53с, представник фірми Nestle).
Тема «Роль фінансового планування в забезпеченні успішної діяльності компанії та організаційні аспекти його реалізації в Nestle».

 Кравцова Ольга (студентка групи УФФ-33с). Тема: «Фінансове планування на державних підприємствах: особливості, проблеми, напрями удосконалення»
Браточенко Олена (студентка...

Читати »

Круглий стіл “Сфера застосування фінансового планування суб’єктами бізнесу, сучасні методичні підходи до його реалізації та результативність”

18.04.2017 | 14:38

ОГОЛОШЕННЯ
Круглий стіл “Сфера застосування фінансового планування суб’єктами бізнесу, 
сучасні методичні підходи 
до його реалізації та результативність” відбудеться на факультеті управління фінансами та бізнесу 20 квітня о 12.30  год.
в ауд.103
в корпусі по вул. Медової Печери, 53

Запрошуються усі бажаючі!

Організатор: кафедра фінансів суб’єктів господарювання

Читати »