Кафедра економічної кібернетики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Положення про кафедру

Презентація кафедри

Презентація спеціалізації “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ”

План роботи кафедри на 2019-2020 н.р.

Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р.

Підсумки наукової роботи у 2018 р. та плани на 2019 р.

Тренінг-курс “Інформаційні технології в бізнесі”


Кафедра економічної кібернетики є провідною з підготовки фахівців у галузі знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 051 «Економіка»

спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі»


Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів, зокрема:

1. Нормативних навчальних дисциплін

2. Вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки

 • Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», Спеціальність 051 «Економіка», Спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі» (анотації навчальних дисциплін)
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (анотації навчальних дисциплін)
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Спеціалізація «Фінанси, митна та податкова справа» (анотації навчальних дисциплін)

3. Вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки (анотації навчальних дисциплін)


Контактна інформація

79005, м. Львів, вул. Коперника, 3

5 поверх, кабінет 508

тел. (032) 235-86-54; (067)-77-39-777

ibshevchuk@ukr.net

kafekkib@gmail.com

Офіційна сторінка кафедри у соціальний мережі Facebook:

Кафедра економічної кібернетики ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

Промо-сайт кафедри: http://www.it-osvita-lnu.org.ua/

Співробітники

завідувачШЕВЧУК Ірина Богданівназавідувач
доцентДЕПУТАТ Богдан Ярославовичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Анна Володимирівнадоцент
доцентМИЩИШИН Орест Яковичдоцент
доцентСТАДНИК Юліанна Андріївнадоцент
доцентСТАРУХ Анна Ігорівнадоцент
доцентЯРЕМА Олег Романовичдоцент
старший викладачВАСЬКІВ Оксана Миколаївнастарший викладач
старший викладач (сумісник)СИТНИК Володимир Юрійовичстарший викладач (сумісник)
старший лаборантЛУКОВСЬКА Оксана Григорівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 4, 5, 6 курсах у 2019-2020 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри економічної кібернетики

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (2 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування та адміністрування БД і СД» (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з блоку дисциплін професійного та практичного спрямування (4 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи зі спеціалізації (5 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи зі спеціалізації (6 курс)

Програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (6 курс)

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Програми комплексного державного екзамену за фахом

Програма комплексного державного екзамену (бакалавр)_IV курс

Програма комплексного державного екзамену (магістр)_VI курс

Методичне забезпечення написання кваліфікаційних робіт

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Жмуркевич А. Є. Кількісні методи в економіці. Посібник. ∕ Романів О. М., Жмуркевич А. Є. − Львів: ЛДФА, 2009. − 152 с.
 2. Шевчук І.Б. EVIEWS: Комп’ютерний практикум ∕ О.М. Романів, І.Б. Шевчук, А.Є. Жмуркевич. −  Львів : ЛДФА, 2010. –  57 с.
 3. Задорожна А.В.  Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Методи підтримки прийняття рішень”. / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2011. – 39 с.
 4. Шевчук І.Б. Основи програмування в середовищі Delphi 7: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук, А.В. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2011. –  66 с.
 5. Шевчук І.Б. Основи програмування в інтегрованому середовищі Turbo Paskal 7.0: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. – 67 с.
 6. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерний аналіз фінансових ринків» / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. –  89 с.
 7. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Системи прийняття рішень»/ І.Б. Шевчук, О.М. Васьків, Ю.А. Стадник. − Львів : ЛДФА, 2012. –  62 с.
 8. Шевчук І.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Кількісні методи в економіці»/ І.Б. Шевчук . − Львів : ЛДФА, 2012. –  76 с.
 9. Шевчук І.Б. Об’єктно-орієнтоване програмування: Конспект лекцій для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2013. –  144 с.
 10. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування / І.Б. Шевчук / Львів : ЛДФА, 2013. − 45 c.
 11. Шевчук І.Б. Алгоритмізація та програмування: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів : ЛДФА, 2013. –  41 с.
 12. Шевчук І.Б. Системний аналіз: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів :  ЛДФА,  2013. –  44 с.
 13. Задорожна А.В.  Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Математичні моделі в менеджменті та маркетингу” / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2014. – 17 с.
 14. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Системи обробки візуальної інформації” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  113 с.
 15. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Комп’ютерна графіка” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  126 с.
 16. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: збірник тестових завдань. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. – 60 с.
 17. Шевчук І.Б. Методичні рекомендації та завдання до практично-семінарських занять з навчальної дисципліни «Системний аналіз». / І.Б. Шевчук. – Львів: ЛДФА, 2014. –  96 с.
 18. Шевчук І.Б. Microsoft Office PowerPoint 2007: Електронний лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. − 65 с.
 19. Васьків О. М. Текстовий редактор Word: Лабораторний практикум (електронна книга) / О. М. Васьків, Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА. – 2015. – 136 с.
 20. Васьків О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 76 с.
 21. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. –2015. – 40 с.
 22. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 15 с.
 23. Задорожна А. В. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” / А.В. Задорожна. − Львів : ЛНУ, 2015. – 42 с.
 24. Орловська А.Б. Лабораторний практикум Excel 2007. / Орловська А.Б., Задорожна А.В. – Львів : ЛНУ, 2015. – 98 с.
 25. Стадник Ю. А. Тестові завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки» / Ю. А. Стадник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 19 с.
 26. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні системи в HR-менеджменті» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 46 с.
 27. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «ІНФОРМАТИКА» (частина 1) / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 20 с.
 28. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації : навч. посіб. / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − 216 с.
 29. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 30. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.

Дослідження

За час існування кафедри економічної кібернетики досліджено чотири науково-дослідні теми:

–   “Дослідження, розробка та інформаційне забезпечення математичних моделей системної організації і управління складовими фінансової системи України в умовах нестабільної економіки” (2000–2002);

–  “Інформаційне та математичне забезпечення прийняття рішень в процесах управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів економічної системи України” (2003–2005);

– “Оптимізація процесу прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання” (2006–2010).

– “Розробка та удосконалення методів математичного моделювання для аналізу фінансово-економічних процесів” (2011-2013).

Досліджуючи згадані теми, було висвітлено стан та проблеми становлення податкової системи України; загальні закономірності зміни обсягів тіньового виробництва залежно від рівня податкового навантаження; можливості застосування теоретико-ігрових підходів до вивчення, формування та оптимізації податкової політики в умовах ринкового реформування економіки України; для рівня регіону адаптовано відомі макроекономічні методи оцінювання обсягів тіньового виробництва; створено економетричну модель формування коефіцієнта тінізації промисловості Львівщини; запропоновано конкретні заходи наближення податкової системи України до європейських стандартів; обчислено критичне значення податкового навантаження, а також розроблено модель визначення оптимального числа податків та градацій податкових ставок у межах кожного із податків; запропоновано модель оптимізації формування портфеля активів банківської установи за критеріями максимізації доходу та збереження належного рівня банківської ліквідності, а також економетричну модель оцінювання інтегрованого показника банківської надійності; окреслено моделі аналізу фінансового стану підприємства; описано метод поетапного формування портфеля інвестиційних проектів підприємства із застосуванням економіко-математичних моделей вибору ефективних інвестиційних альтернатив, максимізації економічного ефекту від впровадження портфеля реальних інвестиційних проектів і часової оптимізації для побудови оптимальної послідовності впровадження інвестиційних проектів з врахуванням фінансових ресурсів підприємства.

На сьогоднішній день кафедра здійснює розробку НДР на тему “Методологія формування управлінських рішень з використанням математичних методів та інформаційних технологій” (номер державної реєстрації 011U002794). Термін виконання: травень 2014 р. − грудень 2018 р.

Водночас викладачі кафедри здійснюють індивідуальні наукові дослідження, що безпосередньо пов’язані зі створенням та використанням сучасних інформаційних систем і технологій у різних сферах економічного життя; застосуванням економіко-математичних методів для дослідження та розв’язання оптимізаційних задач довільної складності; розробкою програмного забезпечення для розв’язання комплексу задач в економіці, математиці, природничих науках.

Результати наукових досліджень широко застосовують у навчальному процесі у вигляді нових навчальних та спеціальних курсів з питань створення та використання сучасних інформаційних систем і технологій у різноманітних сферах економіки, моделювання довільних економічних процесів та розв’язання оптимізаційних задач.

Звіт про наукову роботу кафедри за 2016 р.

Студентський науковий гурток «Кіберпростір»

Студентський науковий гурток «Кіберпростір» об’єднує велику кількість ентузіастів, що займаються проблемами використання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженнях соціально-економічних явищ.

Мета гуртка − поглиблення наукових знань, всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та сприяння у їхній реалізації.

Завдання:

 • розширення теоретичного світогляду та наукової ерудиції студентів, а також виховання у них потреб і вміння постійно вдосконалювати власні знання та навички;
 • розвиток у студентів творчого мислення та підходу до вирішення практичних питань;
 • проведення наукових досліджень в сфері моделювання соціально-економічних процесів;
 • участь в наукових конференціях та наукових зустрічах з іншими навчальними закладами;
 • організація наукових конференцій, круглих столів, олімпіад;
 • співпраця з науковими гуртками інших вищих навчальних закладів;
 • організація міжнародного студентського обміну;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах;
 • інтеграція студентського середовища, участь у громадських та благодійних заходах.

Напрями діяльності гуртка:

 • теоретичний: удосконалення навиків використання економіко-математичних методів для розв’язання задач економічного характеру
 • практичний: розробка програмних продуктів.

До складу студентського наукового гуртка входять:

СЕКЦІЯ 1 «Використання математичних моделей в економічних дослідженнях» – керівник керівник –  к.е.н, доцент Стадник Ю.А.

СЕКЦІЯ 2 „Використання інформаційних технологій в дослідженнях соціально-економічних явищ” – к.е.н., доцент Шевчук І.Б.

Доповіді студентів на засіданнях гуртка:

ІТ-освіта в компаніях: огляд можливостей

Оцінювання праці ІТ-фахівців

Розвиток національного ІТ-ринку

 Професія програміст

Круглий стіл «Візуалізація динаміки обсягів заробітної плати»

08.10.2019 | 20:34

8 жовтня 2019 р. кафедрою економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка організовано круглий стіл «Візуалізація динаміки обсягів заробітної плати» для студентів, що навчаються на спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка». Захід проведено у рамках святкування «Дня Університету».
Метою проведеного заходу було є вивчення можливостей застосування інструментів Tableau для моделювання значень показників середньої заробітної плати в Україні у динаміці.
У виступі Мищишина О.Я. йшлося про те, що випадкові процеси допомагають зрозуміти зміну характеристик великої групи об’єктів...

Читати »

V щорічна Лабораторія онлайн бізнесу 2019

21.05.2019 | 14:24

Доцент кафедри економічної кібернетики Юліанна Стадник відвідала наймасштабніший у Східній Європі захід − V щорічну Лабораторію онлайн бізнесу 2019 (17-19 травня 2019 р., м. Київ). Бізнес тренінг присвячений розгляду способів і технологій інтернет-маркетингу, а також підвищенню обсягів онлайн продажів. Ділились досвідом досягнення успіху засновники популярних маркетингових та рекламних агенцій, компаній з SEO просування, ІТ компаній з України, США, Австралії, Швейцарії.

Читати »

Круглий стіл на тему: «Сучасні ІТ-технології для бізнесу»

30.05.2018 | 22:24

30 травня 2018 р. відбулось засідання студентського наукового гуртка кафедри «Кіберпростір» у формі круглого столу на тему: «Сучасні ІТ-технології для бізнесу».
На засіданні були присутні студенти групи УФЕ-21с та інші члени гуртка. Виступили: Сівак Вікторія, Ляпандра Ірина, Олексієвець Анастасія, Мартинчук Владислав, Левченко Дмитро та Григель Тетяна.
Виступаючі охарактеризували низку ІТ-технологій, що використовують при створення прикладних програм для вирішення завдань бізнесу та досягнення бізнес-цілей. Доповіді супроводжувалися практичними прикладами, були вислухані з інтересом та  було задано багато питань.
Разом із студентами у засіданні брали участь...

Читати »

Круглий стіл «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЕКТАМИ»

18.05.2018 | 16:23

17 травня 2018 р. у рамках заходів Фестивалю науки – 2018 у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу проведено засідання круглого столу кафедри економічної кібернетики на тему: «Інформаційні технології в професійній діяльності бізнес-аналітика та в управлінні бізнес-проектами».
З привітальним словом до учасників круглого столу звернулася в. о. завідувача кафедри економічної кібернетики, к. е. н., доцент Шевчук Ірина Богданівна, яка підкреслила важливість дослідження основних трендів організації, ведення та підтримки ІТ-інфраструктури бізнесу в еру інформаційного суспільства та наголосила на тому, що...

Читати »

Візит до Університету ім. Яна Кохановського в м. Кельце (Республіка Польща)

03.05.2018 | 07:07

30 квітня 2018 р. доцент кафедри економічної кібернетики Шевчук І.Б. відвідала Університет імені Яна Кохановського в м. Кельце (Республіка Польща) задля обміну досвідом та налагодження партнерських контактів. Під час візиту вона ознайомилася зі структурою університету, побувала в навчальних аудиторіях, прийняла участь в обговоренні із польськими викладачами актуальних питань української та європейської систем вищої освіти й науки. За результатами зустрічі окреслено основні напрямки та 
можливості для подальшої співпраці, зокрема й у формі спільних публікацій у фахових рейтингових виданнях.
  

Читати »