Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. для студентів  1 курсу денної форми навчання за формою “№ К” серпень 2018 р.


Графік ліквідації академічної заборгованості за І семестр заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. для студентів 1-6 курсу денної форми навчання


Розклад екзаменів зимової екзаменаційної сесії   2017 –2018 навчального року  для студентів  факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 1-й курс