Спеціальності

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ,

 ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 СТУПЕНІ  “БАКАЛАВР”, “МАГІСТР”

 

Код та найменування 

спеціальності

Спеціалізація
051  Економіка ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

 (переглянути презентацію)

071  Облік і оподаткування БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

(переглянути презентацію)

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування ФІНАНСИ, МИТНА СПРАВА ТА ОПОДАТКУВАННЯ  

(переглянути презентацію)

 

074 Публічне управління та адміністрування  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

(переглянути презентацію)