Магістр

074 Публічне управління та адміністрування 1 курс

071 Облік і оподаткування 1 курс

072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 курс

051 Економіка 1 курс

8.03050901 Облік і аудит 2 курс

8.03050201 Економічна кібернетика 2 курс

8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 2 курс