Навчальні дисципліни за вибором

 

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

2 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 071  Облік і оподаткування
Спеціалізація Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Основи бізнесу та підприємництва 6 ІІІ
2. Економічна безпека
3. Корпоративна соціальна відповідальність
1. Теорія економічного аналізу 5 ІІІ
2. Інституціональна економіка
3. Паблік рілешнз
1. Основи оподаткування 4 ІV
2. Державне регулювання економіки
3. Регіональна економіка
4. Маркетинг
Разом кредитів: 15

 

 

 

 Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

2 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07    Управління та адміністрування
Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізація Фінанси, митна справа та оподаткування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Організація управлінської діяльності 6 ІІІ
2. Економічна безпека
3. Корпоративна соціальна відповідальність
1. Регіональна економіка 5 ІІІ
2. Інституціональна економіка
3. Паблік рілешнз
1. Економіка та фінанси митних органів 4 ІV
2. Державне регулювання економіки
3. Національна економіка
4. Маркетинг
Разом кредитів: 15


Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

2 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07     Управління та адміністрування
Спеціальність 074   Публічне управління та адміністрування
Спеціалізація Публічне управління та адміністрування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Організація управлінської діяльності 6 ІІІ
2. Економічна безпека
3. Корпоративна соціальна відповідальність
1. Регіональна економіка 5 ІІІ
2. Теорія і практика командоутворення
3. Паблік рілейшинз
1. Публічні фінанси 4 ІV
2. Основи бізнесу та підприємництва
3. Національна економіка
4. Маркетинг
Разом кредитів: 15

 

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

2 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 05   Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Спеціалізація Інформаційні технології в бізнесі
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Фінансова політика України 6 ІІІ
2. Страхування
3. Економічна безпека
4. Корпоративна соціальна відповідальність
1. Дискретний аналіз 5 ІІІ
2. Економіка праці і соціально-трудові відносини
3. Паблік рілейшинз
1. Комп’ютерні мережі 4 ІV
2. Державне регулювання економіки
3. Регіональна економіка
4. Маркетинг
Разом кредитів: 15

 


 

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

4 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 0305  Економіка та підприємництво
Напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”
Професійне спрямування “Державні фінанси”
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Казначейська система 4 VІІ
2. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 4
3. Зовнішньоекономічна діяльність 4
1. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 3 VІІІ
2. Міжнародні фінанси 3
3. Інвестування 4
4. Фінансовий аналіз 5
Разом кредитів: 27
Професійне спрямування “Фінанси суб’єктів підприємництва”
1. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 4 VІІ
2. Страхування ІІ 3
3. Зовнішньоекономічна діяльність 4
1. Фінансовий аналіз 5 VІІІ
2. Аналіз банківської діяльності 3
3. Управління страховими ризиками 3
4. Міжнародні фінанси 3
5. Корпоративні фінанси 2
Разом кредитів: 27

 

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

4 курс (денна форма навчання)

 


Галузь знань
0305  Економіка та підприємництво
Напрям підготовки 6.030509 “Облік і аудит”
Професійне спрямування “Облік і аудит у бюджетній сфері”
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Бухгалтерський облік в галузях економіки 4 VІІ
2. Облік у зарубіжних країнах 4
3. Облік на малих підприємствах 5
1. Державний фінансовий контроль 4 VІІІ
Разом кредитів: 17

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

4 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 0305  Економіка та підприємництво
Напрям підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”
Професійне спрямування

“Інформаційно-аналітичні системи у фінансах”

Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Комп’ютерна графіка 5 VІІ
2. Казначейська система 3
1. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків 3 VІІІ
2. Tеорія випадкових процесів 3
3. Захист інформації в інформаційних системах 3
Разом кредитів: 17

 

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

4 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 0305  Економіка та підприємництво
Напрям підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Фінансові системи зарубіж-країн 4 VІІ
2. Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці 4
3. Прогнозування соціально-економічних процесів 4
Разом кредитів: 8
1. Міжнародні організації 4 VІІІ
2. Міжнародний аудит 3
Разом кредитів: 7

 

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

4 курс (денна форма навчання)

 

 

Галузь знань 0306  Менеджмент і адміністрування
Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”
Професійне спрямування

“Менеджмент організацій і адміністрування”

Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Управлінські рішення 4 VІІ
2. Менеджмент підприємства за видами діяльності 4
3. Комунікативний менеджмент 4
4. Офісний менеджмент 4
5. Маркетингова діяльність підприємства  (за видами ек. д-ті) 4
6. Організація та проектування операційних систем 4
7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 4
Разом кредитів: 16
1. Організаційна поведінка 3 VІІІ
2. Логістика  (за видами економічної діяльності) 3
Разом кредитів: 3

   

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

5 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 071  Облік і оподаткування
Спеціалізація Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. 1-С Бухгалтерія 6 І
2. Організація і методика аудиту 6
3. Державний аудит 6
4. Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі економіки 6
Разом кредитів: 12
1. Глобальна економіка 5 ІІ
2. Оподаткування в бізнесі 5
3. Комп’ютеризація облікових систем 5
4. Методологія і організація національного рахівництва 5
Разом кредитів: 10

 

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

5 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07    Управління та адміністрування
Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізація Фінанси, митна справа та оподаткування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Фіскальна політика 6 І
2. Управління державним боргом 6
3. Управління фінансамии домогосподарств 6
4. Фінансовий контролінг 6
Разом кредитів: 12
1. Глобальна економіка 5 ІІ
2. Ринок фінансових послуг 5
3. Валютно-кредитні та фінансові відносини 5
4. Міжнародне оподаткування 5
Разом кредитів: 10

 

 Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

5 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 074 Публічне управління  та адміністрування
Спеціалізація Публічне управління  та адміністрування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Public Management та процеси децентралізації 6 І
2. Управління публічним сектором 6
3. Керівник адміністративної служби 6
4. Публічні інститути та процеси 6
Разом кредитів: 12
1. Соціальний розвиток 5 ІІ
2. Міжнародне публічне управління та розвиток 5
3. Соціальна гуманітарна політика 5
4. Лідерство управління прийняття управлінських рішень 5
Разом кредитів: 10

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

5 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 05 Соціальні  та поведінкові науки
Спеціальність 051   Економіка
Спеціалізація Інформаційні технології в бізнесі
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Методологія побудови програмних систем 6 І
2. Інформаційні системи в HR-менеджменті 6
3. Технологія побудови розподілених баз даних 6
4. Антикризове управління 6
Разом кредитів: 12
1. Глобальна економіка 5 ІІ
2. Математичні методи аналізу складних систем 5
3. Oрганізація бізнесу в інформаційному середовищі 5
4. Корпоративні інформаційні системи 5
Разом кредитів: 10

 

 Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

6 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 071  Облік і оподаткування
Спеціалізація Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Облік і контроль в системі оподаткування підприємства 4 ІІІ
2. Облікова політика підприємницьких структур 4
3. Санаційний аудит 4
4. Методи і моделі прийняття рішень в обліку і оподаткуванні 4
Разом кредитів: 8

 

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

6 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07    Управління та адміністрування
Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізація Фінанси, митна справа та оподаткування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Управління фінансовою санацією 4 ІІІ
2. Адміністрування митних платежів
4
3. Податкове консультування 4
4. Податкове планування 4
Разом кредитів: 8

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

6 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 074 Публічне управління  та адміністрування
Спеціалізація Публічне управління  та адміністрування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності суспільства 4 ІІІ
2. Аудит та оцінювання управлінської діяльності 4
3. Стратегія проведення переговорів 4
4. Регіональні аспекти економіки публічного сектору 4
Разом кредитів: 8

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

6 курс (денна форма навчання)

 

Галузь знань 05 Соціальні  та поведінкові науки
Спеціальність 051   Економіка
Спеціалізація Інформаційні технології в бізнесі
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Системи управління версіями програмного забезпечення 4 ІІІ
2. Методика тестування програмного забезпечення 4
3. Автоматизовані системи для банків і бірж 4
4.  Ефективність інформаційних систем 4
Разом кредитів: 8

 

  

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

4 курс (заочна форма навчання)

 

Галузь знань 0305  Економіка та підприємництво
Напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”
Професійне спрямування “Державні фінанси”
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Казначейська система 4 VІІ
2. Інвестування 4
3. Фінансовий аналіз 5
4. Зовнішньоекономічна діяльність 4
1. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 4 VІІІ
2. Міжнародні фінанси 3
3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 4
Разом кредитів: 28

 

Дисципліни циклу професійної та практичної  підготовки

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

4 курс (заочна форма навчання)

 


Галузь знань
0305  Економіка та підприємництво
Напрям підготовки 6.030509 “Облік і аудит”
Професійне спрямування “Облік і аудит у бюджетній сфері”
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Бухгалтерський облік в галузях економіки 4 VІІ
2. Облік у зарубіжних країнах 4
1. Державний фінансовий контроль 4 VІІІ
2. Облік на малих підприємствах 5
Разом кредитів: 17

 

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

6 курс (заочна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 071  Облік і оподаткування
Спеціалізація Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. 1-С Бухгалтерія 6 І
2. Організація і методика аудиту 6
3. Державний аудит 6
4. Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі економіки 6
Разом кредитів: 12
1. Глобальна економіка 5 ІІ
2. Оподаткування в бізнесі 5
3. Комп’ютеризація облікових систем 5
4. Методологія і організація національного рахівництва 5
Разом кредитів: 10

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

6 курс (заочна форма навчання)

 

Галузь знань 07    Управління та адміністрування
Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізація Фінанси, митна справа та оподаткування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Фіскальна політика 6 І
2. Управління державним боргом 6
3. Управління фінансамии домогосподарств 6
4. Фінансовий контролінг 6
Разом кредитів: 12
1. Глобальна економіка 5 ІІ
2. Ринок фінансових послуг 5
3. Валютно-кредитні та фінансові відносини 5
4. Міжнародне оподаткування 5
Разом кредитів: 10

 

 Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

6 курс (заочна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 074 Публічне управління  та адміністрування
Спеціалізація Публічне управління  та адміністрування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Public Management та процеси децентралізації 6 І
2. Управління публічним сектором 6
3. Керівник адміністративної служби 6
4. Публічні інститути та процеси 6
Разом кредитів: 12
1. Соціальний розвиток 5 ІІ
2. Міжнародне публічне управління та розвиток 5
3. Соціальна гуманітарна політика 5
4. Лідерство управління прийняття управлінських рішень 5
Разом кредитів: 10

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

7 курс (заочна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 071  Облік і оподаткування
Спеціалізація Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Облік і контроль в системі оподаткування підприємства 4 ІІІ
2. Облікова політика підприємницьких структур 4
3. Санаційний аудит 4
4. Методи і моделі прийняття рішень в обліку і оподаткуванні 4
Разом кредитів: 8

 

 

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

7 курс (заочна форма навчання)

 

Галузь знань 07    Управління та адміністрування
Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізація Фінанси, митна справа та оподаткування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Управління фінансовою санацією 4 ІІІ
2. Адміністрування митних платежів 4
3. Податкове консультування 4
4. Податкове планування 4
Разом кредитів: 8

 

Дисципліни

за вибором студента  у 2017-2018 навчальному році

7 курс (заочна форма навчання)

 

Галузь знань 07   Управління та адміністрування
Спеціальність 074 Публічне управління  та адміністрування
Спеціалізація Публічне управління  та адміністрування
Навчальна дисципліна Кількість кредитів Семестр
1. Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності суспільства 4 ІІІ
2. Аудит та оцінювання управлінської діяльності 4
3. Стратегія проведення переговорів 4
4. Регіональні аспекти економіки публічного сектору 4
Разом кредитів: 8