Бакалавр


074 Публічне управління та адміністрування 1 курс 

071 Облік і оподаткування 1 курс

072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 курс

051 Економіка 1 курс

6.030509 Облік і аудит 3 курс

6.030503 Міжнародна економіка 3 курс

6.030601 Менеджмент 3 курс

6.030508 Фінанси і кредит 3 курс

6.030502 Економічна кібернетика 3 курс

6.030509 Облік і аудит 4 курс

6.030601 Менеджмент 4 курс

6.030503 Міжнародна економіка 4 курс

6.030502 Економічна кібернетика 4 курс

6.030508 Фінанси і кредит 4 курс