Працівники

Деканат

деканСТАСИШИН Андрій Васильовичдекан
заступник деканаДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАзаступник декана
заступник деканаСИТНИК Наталія Степанівназаступник декана
заступник деканаШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра державних та місцевих фінансів

професорСИТНИК Наталія Степанівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентБУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНАдоцент
доцентВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентПЕРЕТЯТКО Любов Антонівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент

Кафедра економіки та менеджменту

завідувачКАРПІНСЬКИЙ Борис Андрійовичзавідувач
доцентБОБКО Лариса Олександрівнадоцент
доцентГЕРАСИМЕНКО Олена Вікторівнадоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентКАПЛЕНКО Галина Вікторівнадоцент
доцентКОМАРНИЦЬКА Ганна Омелянівнадоцент
доцентМАЛІНОВСЬКА Ольга Ярославівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПОДВІРНА Наталія Степанівнадоцент
старший лаборантГАСЮК Руслана Володимирівнастарший лаборант

Кафедра економічної кібернетики

доцентЖМУРКЕВИЧ Андрій Євгеновичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Анна Володимирівнадоцент
доцентМИЩИШИН Орест Яковичдоцент
доцентОРЛОВСЬКА Анна Богданівнадоцент
доцентСТАДНИК Юліанна Андріївнадоцент
доцентШЕВЧУК Ірина Богданівнадоцент
старший викладачВАСЬКІВ Оксана Миколаївнастарший викладач
старший викладач (сумісник)СИТНИК Володимир Юрійовичстарший викладач (сумісник)
лаборантКОВАЛИШИН Ірина Зенонівналаборант

Кафедра економічної теорії

завідувачГУПАЛО Олег Григоровичзавідувач
доцентДУЛЮК Валентин Григоровичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцент (сумісник)ПЕРЕТЯТКО Любов Антонівнадоцент (сумісник)
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентШПАРИК Христина Володимирівнадоцент

Кафедра обліку і аудиту

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання

професорBАСЬКІВСЬКА Катерина Володимирівнапрофесор
професорБІТТЕР Олександр Ароновичпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентПАСІНОВИЧ ІРИНА ІГОРІВНАдоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентЯРЕМА БОГДАНА ПАВЛІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент
старший викладачЛУЦІВ ЛІДІЯ МИРОНІВНАстарший викладач
старший викладачПРОКОПИШАК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧстарший викладач
старший лаборантМИЩИШИН ІВАННА РОМАНІВНАстарший лаборант

Міжкафедральна навчальна лабораторія інформаційного та технічного забезпечення

завідувачСИТНИК Володимир Юрійовичзавідувач
інженер 2 категоріїБУДЗИН Лідія Орестівнаінженер 2 категорії
старший лаборантВОРОНЯК Івання Ярославівнастарший лаборант
лаборантПАУК Любов Євгенівналаборант