Розпорядження декана

Про проведення контрольних замірів знань студентів у 2-му семестрі 2018-2019 навчального року


Про організацію вивчення студентами факультету
управління фінансами та бізнесу навчальних дисциплін вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки у 2019-2020 навчальному році


Про проведення контрольних замірів знань студентів у І семестрі 2018-2019 навчального року


Про виконання наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 10.10.2018 р. № 3970 “Про зимову екзаменаційну сесію 2018/2019 навчального року”


Про атестацію здобувачів вищої освіти факультету управління фінансами та бізнесу у період з 03 по 30 грудня 2018 року


Про перелік програм для провадження освітньої діяльності на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2018–2019 навчальному році


Про організацію освітнього процесу на факультеті управління фінансами та бізнесу у  2018–2019 навчальному році


  Про запровадження норм часу для розрахунку основних видів науково-дослідної, методичної, організаційної і виховної роботи по факультету управління фінансами та бізнесу