Розпорядження декана

 


Про організацію освітнього процесу на факультеті управління фінансами та бізнесу у  2017–2018 навчальному році


Про випускові кафедри та призначення заступників завідувачів кафедр факультету управління фінансами та бізнесу у 2017–2018 навчальному році


Про перелік діючих програм навчальних дисциплін для провадження освітньої діяльності на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2017–2018 навчальному році


Про веб-ресурси факультету управління фінансами та бізнесу


  Про запровадження норм часу для розрахунку основних видів науково-дослідної, методичної, організаційної і виховної роботи по факультету управління фінансами та бізнесу