Розпорядження декана

Про проведення контрольних замірів знань студентів у 2-му семестрі 2017-2018 навчального року


Про організацію освітнього процесу на факультеті управління фінансами та бізнесу у  2017–2018 навчальному році


Про випускові кафедри та призначення заступників завідувачів кафедр факультету управління фінансами та бізнесу у 2017–2018 навчальному році


Про перелік діючих програм навчальних дисциплін для провадження освітньої діяльності на факультеті управління фінансами та бізнесу у 2017–2018 навчальному році


Про веб-ресурси факультету управління фінансами та бізнесу


  Про запровадження норм часу для розрахунку основних видів науково-дослідної, методичної, організаційної і виховної роботи по факультету управління фінансами та бізнесу


Заміри знань в 1 семестрі 17-18 н.р.Microsoft Word


Про виконання наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 03.11.2017 р. № 4086 “Про зимову екзаменаційну сесію 2017/2018 навчального року”